Javno naročilo

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 55500000 (Storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane)
Podatki o predmetu naročila: Dostava pripravljenih obrokov hrane v ZPKZ Maribor
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi o dostavi pripravljenih obrokov hrane v ZPKZ Maribor
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:28.12.2018
Trajanje dodatka:6 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., Tehnološki park 22A, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih