Javno naročilo

JN007307/2018-X01

Datum objave:07.02.2019
Datum zadnje spremembe:07.02.2019
 
Naročnik
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30192000 (Pisarniške potrebščine)
Podatki o predmetu naročila: Pisarniški in likovni material
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA št. 430-1/2019-3 za »Sukcesivna dobava pisarniškega papirja in pisarniškega ter likovnega materiala za obdobje štirih let« (za 2. sklop: pisarniški in likovni material)
Pogodbena vrednost:41.875,17 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:31.01.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BIROPRODAJA storitve in trgovina d.o.o., Obrtna ulica 30, SI-9000 Murska Sobota

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih