Javno naročilo

JN000286/2019-C01

Datum objave:07.02.2019
Datum zadnje spremembe:07.02.2019
 
Naročnik
BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72000000:Storitve informacijske tehnologije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o procesiranju SEPA transakcij
Pogodbena vrednost:2.714.500,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:31.01.2019
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o procesiranju SEPA transakcij (sklenitev: 31.01.2019, zadnja spr.: 07.02.2019)prenos datoteke|podrobni podatki