Javno naročilo

JN005567/2018-C01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
Podatki o predmetu naročila: KOLESARSKA POT V BAZARO
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI ŠT. 41103-13/2018-33 KOLESARSKA POT V BAZARO
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:30.01.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 71, SI-6210 Sežana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih