Javno naročilo

JN001411/2018-C01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: »SANACIJA USADOV, ZRUŠKOV IN POSEDKOV ZEMLJINE, UTRDITEV, ZAVAROVANJE in UREDITEV BREŽIN TER SANACIJA ODVODNJAVANJA NA OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI CELJE V SPOMLADANSKEM ČASU ZA LETO 2019«
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:»SANACIJA USADOV, ZRUŠKOV IN POSEDKOV ZEMLJINE, UTRDITEV, ZAVAROVANJE in UREDITEV BREŽIN TER SANACIJA ODVODNJAVANJA NA OBČINSKIH CESTAH V MESTNI OBČINI CELJE V SPOMLADANSKEM ČASU ZA LETO 2019«
Pogodbena vrednost:104.173,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.02.2019
Trajanje pogodbe:6 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
GM HERCOG, GRADBENA MEHANIZACIJA D.O.O., Tevče 8, SI-3270 Laško

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih