Javno naročilo

JN008636/2018-X01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34140000 (Težka motorna vozila)
Podatki o predmetu naročila: Težko tovorno vozilo - kombi kiper
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za izvedbo javnega naročila "Dobava težkega tovornega vozila - kombi kiper"
Pogodbena vrednost:60.878,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:22.01.2019
Trajanje pogodbe:5 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BENUSSI, podjetje za trgovino, d.o.o., Cvetkova ulica 1, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih