Javno naročilo

JN007013/2018-X01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 37400000:Izdelki in oprema za šport
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 1277/2018-1230
Pogodbena vrednost:179.727,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.11.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 1277/2018-1230 (sklenitev: 20.11.2018, zadnja spr.: 11.02.2019)prenos datoteke|podrobni podatki