Javno naročilo

JN007013/2018-X01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 37400000 (Izdelki in oprema za šport)
Podatki o predmetu naročila: Dobava in montaža predfabriciranih skate elementov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 1277/2018-1230
Pogodbena vrednost:179.727,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.11.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih