Javno naročilo

JN007238/2018-C01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
Podatki o predmetu naročila: Perutnina in perutninski izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU IN DOBAVI HRANE številka 39/13-2019
Pogodbena vrednost:56.120,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.01.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, SI-2250 Ptuj

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih