Javno naročilo

JN008116/2018-X01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 32300000 (Televizijski in radijski sprejemniki in aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike)
Podatki o predmetu naročila: Rekonstrukcija in preureditev studijskega trakta Radia Maribor
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Rekonstrukcija in preureditev studijskega trakta Radia Maribor
Pogodbena vrednost:403.805,62 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.02.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LIPA proizvodno trgovska zadruga z.o.o., Kraigherjeva ulica 19B, SI-2230 Lenart v Slov. goricah

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih