Javno naročilo

JN007403/2018-F01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
Pogodbena vrednost:1.149.790,24 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:31.01.2019
Trajanje pogodbe:23 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
BAUIMEX elektro - gradnje - inženiring d.o.o., Pot v puškarno 11, SI-4000 Kranj
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic (sklenitev: 31.01.2019, zadnja spr.: 11.02.2019)prenos datoteke|podrobni podatki