Javno naročilo

JN007403/2018-F01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: Izvajanje elektromontažnih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora in KN Bohinj
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izvajanje elektromontažnih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic
Pogodbena vrednost:579.389,54 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.02.2019
Trajanje pogodbe:23 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ELEKTROGRADNJE ŠTEFELIN, podjetje za montažo električnih napeljav in naprav, d.o.o., Ljubljanska cesta 55, SI-4240 Radovljica

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih