Javno naročilo

JN009955/2017-C01

Datum objave:11.02.2019
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
Podatki o predmetu naročila: Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:11.02.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PONDUS, družba za svetovanje, inženiring in druge poslovne storitve d.o.o.,, Pod vinogradi 39, SI-2351 Kamnica

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih