Javno naročilo

JN007301/2018-X01

Datum objave:07.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71631200:Storitve tehničnih pregledov avtomobilov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Avto Krka KK 6600002426/MVS
Pogodbena vrednost:3.525,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:29.01.2019, 24.04.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
AVTO KRKA KK, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o., Cankarjeva cesta 16, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Avto Krka KK 6600002426/MVS (sklenitev: 29.01.2019, zadnja spr.: 07.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 (sklenitev: 24.04.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki