Javno naročilo

JN007107/2016-C01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Živila in material za prehrano
Pogodbena vrednost:41.951,74 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.01.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, Arja vas 103, SI-3301 Petrovče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Živila in material za prehrano (sklenitev: 04.01.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki