Javno naročilo

JN007107/2016-C01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Živila in materila za prehrano
Pogodbena vrednost:8.106,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:03.01.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o., Mlaka 2A, SI-4290 Tržič
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Živila in materila za prehrano (sklenitev: 03.01.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki