Javno naročilo

JN000739/2018-C01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 70100000:Storitve poslovanja z lastnimi nepremičninami
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 47811-188/2019
Pogodbena vrednost:475,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.03.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
TEHNA PROJEKT družba za inženiring in projektiranje d.o.o., Ulica talcev 17, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 47811-188/2019 (sklenitev: 06.03.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki