Javno naročilo

JN008410/2018-X01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34130000:Motorna vozila za prevoz blaga
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NAB/18/2019/06/TP/INV
Pogodbena vrednost:111.996,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.03.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOLVO, trgovina in servis, d.o.o., Cesta v Prod 14, SI-1260 Ljubljana - Polje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
NAB/18/2019/06/TP/INV (sklenitev: 05.03.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki