Javno naročilo

JN000219/2019-X01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 39525200:Elementi za filtre iz blaga
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JPE-SPV-2/19 - Dobava filtrskih vrečk za vrečasti filter
Pogodbena vrednost:313.536,10 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.03.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ECOTIP - podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Tovarniška cesta 4A, SI-3210 Slovenske Konjice
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JPE-SPV-2/19 - Dobava filtrskih vrečk za vrečasti filter (sklenitev: 11.03.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki