Javno naročilo

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: Izgradnja komunalne infrastrukture Klanec (1. faza)
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 gradbene pogodbe
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:14.03.2019
Trajanje dodatka:7 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija d.d., Vojkova ulica 8, SI-5280 Idrija

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih