Javno naročilo

JN005497/2018-X01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
Podatki o predmetu naročila: Izdelava PZI ureditve križišča »pri OŠ Nazarje« na regionalni cesti R3-697/5514, Nazarje-Gornji grad, v km 1.000
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka: Izdelava PZI ureditve križišča »pri OŠ Nazarje« na regionalni cesti R3-697/5514, Nazarje-Gornji grad, v km 1.000 - aneks 1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:14.03.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PROJEKTIVA NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., Opekarniška cesta 15B, SI-3000 Celje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih