Javno naročilo

JN001004/2019-C01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JNGD12/2019
Pogodbena vrednost:153.912,52 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.03.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. JNGD12/2019 (sklenitev: 15.03.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki