Javno naročilo

JN006905/2018-C01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33141200:Katetri
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nakup zapirala za perkutano zaporo leve avrikule 2. sklop
Pogodbena vrednost:67.457,48 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.02.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, SI-1236 Trzin
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nakup zapirala za perkutano zaporo leve avrikule 2. sklop (sklenitev: 12.02.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki