Javno naročilo

JN007107/2016-C01

Datum objave:15.03.2019
Datum zadnje spremembe:15.03.2019
 
Naročnik
UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Živila in material za prehrano
Pogodbena vrednost:5.649,11 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.01.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov d.d., Oreško nabrežje 1, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Živila in material za prehrano (sklenitev: 09.01.2019, zadnja spr.: 15.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki