Javno naročilo

JN000980/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79713000:Storitve varovanja z varnostniki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Prevoz in varovanje vinjet
Pogodbena vrednost:195.200,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.04.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Prevoz in varovanje vinjet (sklenitev: 10.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki