Javno naročilo

JN000981/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50112000:Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o storitvah servisiranja in vzdrževanja službenih vozil ZZZS za sklop 2 - DIREKCIJA
Pogodbena vrednost:68.320,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.04.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o., Gabrsko 30B, SI-1420 Trbovlje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o storitvah servisiranja in vzdrževanja službenih vozil ZZZS za sklop 2 - DIREKCIJA (sklenitev: 05.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki