Javno naročilo

JN001484/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:05.06.2019
 
Naročnik
OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica
Pogodbena vrednost:256.001,74 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.04.2019, 17.04.2019, 05.06.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev, 3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, SI-8270 Krško
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica (sklenitev: 11.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k Pogodbi za ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica (sklenitev: 17.04.2019, zadnja spr.: 28.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 2 k Pogodbi za ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica (sklenitev: 05.06.2019, zadnja spr.: 05.06.2019)prenos datoteke|podrobni podatki