Javno naročilo

JN000981/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50112000:Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o storitvah servisiranja in vzdrževanja službenih vozil ZZZS za sklop 5 - OE KRŠKO in sklop 9 - OE NOVO MESTO
Pogodbena vrednost:24.400,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.04.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TPV AVTO Podjetje za trženje in vzdrževanje vozil, d.o.o., Kandijska cesta 60, SI-8000 Novo mesto
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o storitvah servisiranja in vzdrževanja službenih vozil ZZZS za sklop 5 - OE KRŠKO in sklop 9 - OE NOVO MESTO (sklenitev: 04.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki