Javno naročilo

JN000981/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50112000:Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o storitvah servisiranja in vzdrževanja službenih vozil ZZZS za sklop 6 - OE MARIBOR
Pogodbena vrednost:14.640,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.04.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AVTO KOLETNIK prodaja in servis motornih vozil d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 15B, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o storitvah servisiranja in vzdrževanja službenih vozil ZZZS za sklop 6 - OE MARIBOR (sklenitev: 04.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki