Javno naročilo

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34330000:Nadomestni deli za tovorna vozila, dostavna vozila in osebne avtomobile
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVA BLAGA
Pogodbena vrednost:101.866,58 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.04.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
RE.IG - Trgovinsko in proizvodno podjetje, d.o.o. Portorož, Liminjanska cesta 94C, SI-6320 Portorož - Portorose
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVA BLAGA (sklenitev: 01.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki