Javno naročilo

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
ENERGIJA IN OKOLJE, družba za napredne energetske in okoljske rešitve, d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: Novogradnja in rekonstrukcija PN za SPTE Pristan I in Pristan II
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:10.04.2019
Trajanje dodatka:4 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ENERGOCONSULTING podjetje za inženiring, storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Gosposvetska cesta 86, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih