Javno naročilo

JN001144/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38000000:Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nakup potrošnega materiala in servisiranje inštrumentov
Pogodbena vrednost:38.636,99 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.04.2019
Trajanje pogodbe:31 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
CHEMASS d.o.o., merilni sistemi, Baznikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nakup potrošnega materiala in servisiranje inštrumentov (sklenitev: 12.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki