Javno naročilo

JN000803/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71200000:Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe: Izdelava  PZI  obnove regionalne ceste R3-701/1430, Rogla-Zreče, od km 2.850-km 5.500
Pogodbena vrednost:39.137,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.04.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PROJEKTIVA NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., Opekarniška cesta 15B, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava  PZI  obnove regionalne ceste R3-701/1430, Rogla-Zreče, od km 2.850-km 5.500 (sklenitev: 15.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki