Javno naročilo

JN000276/2019-C01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428/1252SESTRE LOGAR - PAVLIČEVO SEDLO v km 3,000
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Sanacija plazu "Jezera I" na cesti R2-428/1252SESTRE LOGAR - PAVLIČEVO SEDLO v km 3,000
Pogodbena vrednost:315.701,62 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.04.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o., Dobja vas 190A, SI-2390 Ravne na Koroškem

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih