Javno naročilo

JN000776/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38430000:Aparati za odkrivanje in analizo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA št. 091-2-7/19 za nakup tandemskega masnega spektrometra tipa trojni kvadrupol
Pogodbena vrednost:115.899,98 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.04.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o., Dolinškova ulica 8, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA št. 091-2-7/19 za nakup tandemskega masnega spektrometra tipa trojni kvadrupol (sklenitev: 05.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki