Javno naročilo

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
TGM PETEK turizem, gostinstvo, mehanizacija d.o.o., Luče 4, Luče 4, 3334 Luče
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45100000:Pripravljalna dela na gradbiščih
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:VARNOSTNO POŽARNA UREDITEV POLIGONA 208
Pogodbena vrednost:108.299,40 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:03.04.2019
Trajanje pogodbe:2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TGM PETEK turizem, gostinstvo, mehanizacija d.o.o., Luče 4, Luče 4, SI-3334 Luče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
VARNOSTNO POŽARNA UREDITEV POLIGONA 208 (sklenitev: 03.04.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki