Javno naročilo

JN000610/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15110000:Meso
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum za javno naročilo "Sukcesivna dobava živil" št. 01/14B-2018-4
Pogodbena vrednost:163.972,76 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.03.2019
Trajanje pogodbe:47 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje, Cesta v Trnovlje 17, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum za javno naročilo "Sukcesivna dobava živil" št. 01/14B-2018-4 (sklenitev: 04.03.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki