Javno naročilo

JN000610/2019-X01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15110000:Meso
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum za javno naročilo "Sukcesvina dobava živil" št. 01/14B/2018-04
Pogodbena vrednost:180.828,08 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.03.2019
Trajanje pogodbe:47 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini, Večje Brdo 8, SI-3224 Dobje pri Planini
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum za javno naročilo "Sukcesvina dobava živil" št. 01/14B/2018-04 (sklenitev: 04.03.2019, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki