Javno naročilo

JN007584/2018-C01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 66510000:Zavarovalniške storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:zavarovanje premoženja občinske uprave Mestne občine Koper, OŠ, vrtci in vozila
Pogodbena vrednost:426.905,64 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.12.2018
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
zavarovanje premoženja občinske uprave Mestne občine Koper, OŠ, vrtci in vozila (sklenitev: 19.12.2018, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki