Javno naročilo

JN007584/2018-C01

Datum objave:15.04.2019
Datum zadnje spremembe:15.04.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 66510000:Zavarovalniške storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NADZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI
Pogodbena vrednost:11.394,78 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.12.2018
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
NADZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI (sklenitev: 20.12.2018, zadnja spr.: 15.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki