Javno naročilo

JN000894/2019-X01

Datum objave:16.04.2019
Datum zadnje spremembe:16.04.2019
 
Naročnik
VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3A, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:GRADBENA POGODBA – ZA IZVEDBO OBNOVE RAZDELILNE KUHINJE – ENOTA ANGELCE OCEPEK JESENICE (ponovitev)
Pogodbena vrednost:102.352,24 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:10.04.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AKVAING d.o.o., strojne inštalacije in gradbeno obrtniška dela, Ulica bratov Babnik 10, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
GRADBENA POGODBA – ZA IZVEDBO OBNOVE RAZDELILNE KUHINJE – ENOTA ANGELCE OCEPEK JESENICE (ponovitev) (sklenitev: 10.04.2019, zadnja spr.: 16.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki