Javno naročilo

Datum objave:16.04.2019
Datum zadnje spremembe:16.04.2019
 
Naročnik
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
Podatki o predmetu naročila: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS št. 1 K POGODBI št. 430-29/2018
Vrednost dodatka:8.292,65 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:15.04.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HIDROSVET Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o., Kidričeva ulica 25, SI-3000 Celje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih