Javno naročilo

JN001248/2019-X01

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 Mirna
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120:Gradbena dela na cestah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI V LETU 2019, KI UPOŠTEVA OKOLJSKE VIDIKE
Pogodbena vrednost:109.639,16 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.05.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, SI-8210 Trebnje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI V LETU 2019, KI UPOŠTEVA OKOLJSKE VIDIKE (sklenitev: 09.05.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki