Javno naročilo

JN008656/2018-C01

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000:Gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Prenova prostorov na Cankarjevi ulici
Pogodbena vrednost:4.487.192,66 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:24.04.2019
Trajanje pogodbe:9 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Prenova prostorov na Cankarjevi ulici (sklenitev: 24.04.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki