Javno naročilo

JN000990/2019-X01

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71335000:Tehnične študije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek
Pogodbena vrednost:48.434,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:25.04.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek (sklenitev: 25.04.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki