Javno naročilo

JN000951/2019-X01

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30121430:Digitalni kopirni stroji
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JN-B0854/B Nakup črnobelih tiskalnikov (ČB)
Pogodbena vrednost:3.081,72 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.04.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
BIROPRODAJA storitve in trgovina d.o.o., Obrtna ulica 30, SI-9000 Murska Sobota
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JN-B0854/B Nakup črnobelih tiskalnikov (ČB) (sklenitev: 26.04.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki