Javno naročilo

JN000699/2019-F01

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79710000:Varovalne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvajanju storitev fizičnega varovanja ljudi in premoženja
Pogodbena vrednost:1.159.000,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.05.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
IBS VAROVANJE, varovanje in storitve, d.o.o., Tomšičeva cesta 13, SI-1330 Kočevje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvajanju storitev fizičnega varovanja ljudi in premoženja (sklenitev: 08.05.2019, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki