Javno naročilo

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 44100000 (Material in pribor za gradnjo)
Podatki o predmetu naročila: Aneks št. 1 k Okvirnemu sporazumu št. JPE-LOG-212/17-5 o dobavi črne in barvne metalurgije za 5. sklop: Vijačni material
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:JPE-SAL-152/19 - Aneks št. 1 k Okvirnemu sporazumu št. JPE-LOG-212/17-5 o dobavi črne in barvne metalurgije za 5. sklop: Vijačni material
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:14.05.2019
Trajanje dodatka:5 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TEHNOCOM trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o., Zagrebška cesta 60, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih