Javno naročilo

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30236200 (Oprema za obdelavo podatkov)
Podatki o predmetu naročila: Nakup programske opreme za pretvorbo gradiva v digitalno obliko
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2 k pogodbi o izvedbi JN št. 430-22/2018 za SKLOP 7: Nakup programske opreme za pretvorbo gradiva v digitalno obliko
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:09.05.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MIKROGRAFIJA trgovina d.o.o., Foersterjeva ulica 10, SI-8000 Novo mesto

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih