Javno naročilo

Datum objave:15.05.2019
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71631200 (Storitve tehničnih pregledov avtomobilov)
Podatki o predmetu naročila: aneks k OS 6600002436/MVS
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:19.04.2019
Trajanje dodatka:24 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
A-MB, trgovina in storitve, d.o.o., Jadranska cesta 25, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih